ungdomskorps

ungdomskorps

For de eldste musikantene blir det mulighet for ekstra spilling lørdag ettermiddag. Mens de andre er opptatt med lek og rebus, blir det mulighet for de fra 10. klasse og oppover å være med i Ungdomskorpset som blir satt sammen for anledningen. I Ungdomskorpset spiller man sammen med musikanter fra andre korps, og tilbudet passer for de som ønsker litt ekstra musikalske utfordringer.

Vi er veldig glade over å ha fått med oss Nils Andreas (Nilas) Granseth til å dirigere Ungdomskorpset. Nilas arrangerer musikken så den er tilpasset besetningen i Ungdomskorpset, og vi kjører derfor bindende påmelding til Ungdomskorpset allerede i mars.

Ungdomskorpset øver på lørdag ettermiddag, og spiller konsert på utescena for resten av festivalen lørdag kveld.

Nils andreas granseth

Nils Andreas Granseth (Nilas) er trombonist, jazzmusiker, arrangør, komponist, dirigent og musikkpedagog, og har jazzutdanning fra Norges musikkhøgskole. Nilas er fra Lillehammer og trådte sine barnesko i Søre Ål Skolemusikk. Han spiller med en rekke ulike band og orkestre. Han har tidligere jobbet med artister som Chris Holsten og Sondre Justad. Han spiller i dag fast i Oslo Jazzensemble, Lemaitre og NilasaliN. Nilas vikarierer også i en rekke av landets profesjonelle ensembler, som Det Norske Blåseemsemble og Forsvarets Stabsmusikkorps. Han jobber også som musikalsk leder for Innlandet Ungdomsjazzorkester og som korpsdirigent.

Foto: Christoffer Krook