Priser

Korpsavgift

1500,- kroner per korps

Deltakeravgift

1250,- kroner per deltaker (gjelder musikanter, drillere, ledere og andre)


Fakturering

Faktura for korpsavgift sendes ut ved påmelding, betales for at påmelding skal være gyldig, refunderes ikke ved avmelding.

Faktura for deltakeravgiften sendes ut i mai med betalingsfrist 31. mai. Endring av antall eller avmelding etter 31. mai gir ikke rett til avslag i pris/refusjon.

Deltakeravgiften inkluderer overnatting på skole, mat fra fredag kveld til søndag lunsj, konserter og parader, festivalmedalje og inngang i Hunderfossen Eventyrpark.