om oss

Lillehammerfestivalen arrangeres av Søre Ål Skolemusikk. Vi er et levende korps med om lag 60 spillende medlemmer i alderen 8 til 21 år. Vi gleder oss til igjen å kunne invitere tilreisende korps til vår årlige festival våren 2024. Festivalen arrangeres i samarbeid med NMF Innlandet.


Søre Ål skolemusikk arrangerte den første Lillehammerfestivalen allerede i 1986. I en periode fra rundt årtusenskiftet til 2012, var Lillehammerfestivalen et samarbeidsprosjekt mellom alle korpsene på Lillehammer, men fra 2013 har Søre Ål Skolemusikk stått som arrangør alene. Festivalen hadde fra 2013 til i 2022 navnet Søre Ål festivalen, men fra 2023 har vi tatt tilbake det opprinnelige navnet, som er Lillehammerfestivalen.

Med ny giv og ekstra fokus på det musikalske programmet, håper vi å lage en festival for fremtidens unge musikanter!