Konserter

Åpningskonsert med søre ål skolemusikk og lillehammer storband

Fredag kveld åpnes festivalen med konsert fra utescena med Søre Ål Skolemusikk og Lillehammer Storband.

Konserter i byen

På lørdag spiller korpsene konserter rundt om i byen. Vi samler oss med rundt 4 korps på hvert sted, og spiller for hverandre og for folk som er i byen.

konsert med ungdomskorpset

Vi danner et Ungdomskorps av de eldste som ønsker å spille mer. Konsert for resten av festivaldeltakerne fra utescena lørdag kveld.


Konserter i Hunderfossen

På søndag er det mulighet for de korpsene som vil å spille konserter ute i Hunderfossen Eventyrpark. Her sprer vi oss rundt omkring, og spiller for publikum i parken.