Blandakorps

 

Vi inviterer og oppfordrer alle de eldste til å bli med i Blandakorps!


Vi oppretter Blandakorps med musikanter fra alle deltakerkorps, hvor alle får spille med musikanter i sin aldersgruppe. Det blir musikalske utfordringer tilpasset aldersgruppene, med øvelse som ender i en konsert for resten av festivalen. Dette er et frivillig tilbud med påmelding for de eldste musikantene.

Blandakorpsene har øvelse lørdag ettermiddag og søndag formiddag, og avslutter med konsert søndag ettermiddag. De som er med i blandakorpsene er ikke med til Hunderfossen på søndag. Vår erfaring er at Hunderfossen er morsomst for de i de yngre aldersgruppene, og håper derfor at alle fra 9. klasse og oppover velger å bli med i blandakorpsene.

Dette tror vi blir moro!


UTGÅR p.g.a. få påmeldte.

Blandakorps Junior

Dette er blandakorpset for de som går i 9. og 10. klasse.

Til denne gruppen er vi så heldige å ha med oss dirigent, arrangør, komponist og skolekorpsentusiast Idar Torskangerpoll.
Blandakorps senior

Dette er blandakorpset for de som går i 1. klasse på videregående og oppover.

 Til den eldste gruppen har fått med oss Innlandets kanskje beste dirigent, Morten Fagerjord.

Her blir det musikalske utfordringer for de eldste!


idar torskangerpoll

morten fagerjord